Browsing: Reči na slovo K

Reči na slovo K
0

Šta je kauzalnost? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Kauzalnost predstavlja nužnu vezu između uzroka i…

Reči na slovo K
0

Šta je kontribucija? Saznajte tačno značenje navedene reči. Zajednički prinos naziva se kontribucija. Iako ne…

Reči na slovo K
0

Šta je komocija? Koje značenje ima navedeni pojam? Komocija je termin koji se koristi za…

Reči na slovo K
0

Šta je katihizis? Koje je tačno značenje navedenog pojma? Katihizis je naziv za knjigu vere…

Reči na slovo K
0

 Kačamak, šta je to zapravo? Koje značenje ima navedeni pojam? Kačamak predstavlja vrstu tradicionalnog jela…

Reči na slovo K
0

Šta je konsalting? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Konsalting predstavlja davanje stručnih saveta u oblastim…

Reči na slovo K
0

Šta je korespodencija? Koje značenje ima i kada se upotrebljava navedeni pojam? Korespodencija označava pisanje…

Reči na slovo K
0

Klak, šta je to zapravo? Znate li koja sve značenja ima navedeni pojam? Klak je…

Reči na slovo K
0

Kalaštura, šta je to zapravo? Šta znači kada nekome kažemo da je kalaštura? Kalaštura je…

1 2 3 26