Browsing: Reči na slovo J

Reči na slovo J
0

Šta je judikatura? Koje značenje ima ovaj pojam i gde se sve upotrebljava? Judikatura je…

Reči na slovo J
0

Jezuiti, šta su? Šta znači kada kažemo da neko pripada redu Jezuita? Jezuiti su najzatvoreniji…

Reči na slovo J
0

Šta je judaizam? Monoteistička religija Jevreja koja propoveda veru u jednog, beztelesnog i samo duhovnog…

Reči na slovo J
0

Šta znači jetrva? Žena muževljevog brata naziva se jetrva. Da li ste do sada bili…

Reči na slovo J
0

Šta je jubilej? Proslava dana ili godišnjice nekog događaja ili razdoblja života naziva se jubilej.…

Reči na slovo J
0

Šta znači javka? Lice preko kojeg ilegalna organizacija održava vezu sa svojim članovima naziva se…

Reči na slovo J
0

Šta znači jalijaš? Besposličar, odnosno osoba koja mnogo skita naziva se jalijaš. Da li ste…

Reči na slovo J
0

Šta znači Justicija U pravnoj država se temelji na justiciji. Etimologija kaže da izraz justicija…

Reči na slovo J
0

Termin jurisdikcija potiče od latinske kovanice jurisdictio, odnosno od reči jus, juris koja znači pravo…