Browsing: Reči na slovo I

Reči na slovo I
0

Šta je instinkt? Šta znači kada neko kaže da ima oštre instinkte? Instinkt je urođeno…

Reči na slovo I
0

Šta su izotopi? Koje značenje ima pojam izotopa u hemiji? Izotopi su atomi nekog hemijskog…

Reči na slovo I
0

Šta je inovacija? Šta znači kada kažemo da je neko ili nešto inovativno? Inovacija je…

Reči na slovo I
0

Šta znači iracionalno? Iracionalno je ono ponašanje čoveka koje je suprotno od zdravog razuma i…

Reči na slovo I
0

Šta je integritet? Koje značenje ima reč integritet? Pojam integritet je višeznačni i njegovo konkretno…

1 2 3 4 5 13