Browsing: Reči na slovo I

Reči na slovo I
0

Šta znači iver? Iver kao pojam označava piljevinu, opiljak, deo drveta. Iver se dobija tako…

Reči na slovo I
0

Šta je interferencija? Koje značenje ima interferencija u fizici? Interferencija je pojava uzajamnog dejstva talasa.…

Reči na slovo I
0

Šta znači kada kažemo da je nešto impozantno? Znate li značenje pojma impozantno? Impozantno je…

Reči na slovo I
0

Šta je incident? Šta znači kada kažemo da je došlo do nekog incidenta? Incident je…

Reči na slovo I
0

Šta znači pojam istraživanje? Drugi izraz za istraživanje jeste ispitivanje. Kada kažemo istraživane prva asocijacija…

Reči na slovo I
0

Šta je identitet? Osobu prepoznajemo po njenom identitetu. Kada nekoga upoznamo mi tu osobu zapamtimo…

Reči na slovo I
0

Šta znači reč izdatak? Na koje sfere života se odnosi pojam izdatak? Izdatak je, najjednostavnije…

1 2 3 4 13