Browsing: Reči na slovo I

Reči na slovo I
0

Šta znači iracionalno? Iracionalno je ono ponašanje čoveka koje je suprotno od zdravog razuma i…

Reči na slovo I
0

Šta je integritet? Koje značenje ima reč integritet? Pojam integritet je višeznačni i njegovo konkretno…

Reči na slovo I
0

Šta je intuicija? Koje značenje ima pojam intuicija? Uopšteno, reč intuicija odnosi se na neku…

Reči na slovo I
0

Šta je interval? Prostorni ili vremenski razmak naziva se interval. Sigurno ste do sada bili…

Reči na slovo I
0

Šta znači imponovati? Imponovati znači ulivati poštovanje, odnosno ostavljati jak utisak koja izaziva divljenje. Pojam…

Reči na slovo I
0

Šta znači inkasirati? Inkasirati znači naplatiti račun u gotovom novcu. Da li ste bili u…

Reči na slovo I
0

Šta je implikacija? Implikacija je logička operacija koja je netačna jedino kada je prvi iskaz…

Reči na slovo I
0

Šta znači irelevantan? Drugi izraz za irelevantan jeste nevažan, sporedan. Svima je poznato kada se…

1 2 3 4 11