Browsing: Reči na slovo I

Reči na slovo I
0

Šta je to impresija? Utisak ili subjektivni doživljaj naziva se impresija. Pojam impresija veoma je…

Reči na slovo I
0

Šta je to inercija? Stanje mirovanja nekog tela naziva se inercija. Etimolozi nas upućuju na…

Reči na slovo I
0

Šta znači interpelacija? Svojevrsna upadica naziva se interpelacija. Kako etimologija navodi izraz interpelacija potiče od…

Reči na slovo I
0

Šta znači intarzija? Majstor koji radi intarziju naziva se intarzijator. Etimologija kaže da izraz intarzija…

Reči na slovo I
0

Šta znači inkorporirati? Sjediniti, spojiti, odnosno primiti u sastav određene celine znači inkorporirati. Inokorporirati je…

Reči na slovo I
0

Šta je to infiks? Oznaka za osobeni deo afiksa, morfema koji se umeće u sredinu…

Reči na slovo I
0

Šta znači reč interegnum? Međuvlašće nalazi svoju zamenicu u izrazu interegnum. Etimologija kaže da izraz…

Reči na slovo I
0

Šta je to integracija? Ujedinjenje, tj. spajanje nekih delova u celinu naziva se integracija. Integracija…

1 8 9 10 11 12 14