Browsing: Reči na slovo I

Reči na slovo I
0

Šta znači intarzija? Majstor koji radi intarziju naziva se intarzijator. Etimologija kaže da izraz intarzija…

Reči na slovo I
0

Šta znači inkorporirati? Sjediniti, spojiti, odnosno primiti u sastav određene celine znači inkorporirati. Inokorporirati je…

Reči na slovo I
0

Šta je to infiks? Oznaka za osobeni deo afiksa, morfema koji se umeće u sredinu…

Reči na slovo I
0

Šta znači reč interegnum? Međuvlašće nalazi svoju zamenicu u izrazu interegnum. Etimologija kaže da izraz…

Reči na slovo I
0

Šta je to integracija? Ujedinjenje, tj. spajanje nekih delova u celinu naziva se integracija. Integracija…

Reči na slovo I
0

Šta je to ihtiologija? Ihitologija je grana zoologije koja se bavi proučavanjem riba. Etnološki posmatrano…

Reči na slovo I
0

Šta znači reč implicirati? Posredno navoditi na zaključak ili implicirati. Pojam implicirati može se tumačiti…

Reči na slovo I
0

Šta znači inovativnost? Inovativnost podrazumeva pretvaranje kreativne ideje u proizvod, uslugu ili proces koji se…

Reči na slovo I
0

Šta je to istrajnost? Istrajnost znači upornost. Pojam istrajnost može se čuti u svakodnevnom govoru…

Reči na slovo I
0

Šta je to idealizam? Idealisti su sledbenici filozofskog pravca poznatog kao idealizam. Svima se desi…

1 8 9 10 11 12 13