Browsing: Reči na slovo I

Reči na slovo I
0

Šta znači reč interegnum? Međuvlašće nalazi svoju zamenicu u izrazu interegnum. Etimologija kaže da izraz…

Reči na slovo I
0

Šta je to integracija? Ujedinjenje, tj. spajanje nekih delova u celinu naziva se integracija. Integracija…

Reči na slovo I
0

Šta je to ihtiologija? Ihitologija je grana zoologije koja se bavi proučavanjem riba. Etnološki posmatrano…

Reči na slovo I
0

Šta znači reč implicirati? Posredno navoditi na zaključak ili implicirati. Pojam implicirati može se tumačiti…

Reči na slovo I
0

Šta znači inovativnost? Inovativnost podrazumeva pretvaranje kreativne ideje u proizvod, uslugu ili proces koji se…

Reči na slovo I
0

Šta je to istrajnost? Istrajnost znači upornost. Pojam istrajnost može se čuti u svakodnevnom govoru…

Reči na slovo I
0

Šta je to idealizam? Idealisti su sledbenici filozofskog pravca poznatog kao idealizam. Svima se desi…

Reči na slovo I
0

Šta je to inhalacija? Udisanje lekovite pare ili gasova koji se razvijaju iz izvesnih tečnosti…

Reči na slovo I
0

Šta znači indikovano? Indikovano znači  najava, oznaka, pokazivanje odnosno upućivanje. Veliki broj nas čuo je…

Reči na slovo I
0

Šta su inicijali Prva, početna slova nazivaju se inicijali. Još od osnovne škole kada počinjemo…

1 8 9 10 11 12 13