Browsing: Reči na slovo I

Reči na slovo I
0

Indicija, šta je to zapravo? Koje značenje ima pojam indicija, a koje indikacija? Znak koji…

Reči na slovo I
0

Šta je intabulacija? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Upis u zemljišne knjige čime se bezuslovno…

Reči na slovo I
0

Šta je inicijativa? Šta znači pokrenuti inicijativu? Sposobnost da se otpočne, pokrene nešto samostalno, odnosno…

Reči na slovo I
0

Šta je indignacija? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem ovog pojma? Ogorčenost zbog nezasluženog…

Reči na slovo I
0

Šta znači iver? Iver kao pojam označava piljevinu, opiljak, deo drveta. Iver se dobija tako…

Reči na slovo I
0

Šta je indijanac? Da li ovaj pojam ima isto značenje kao termin indijanci ili možda…

Reči na slovo I
0

Šta znači infiltrirati se negde? Infiltrirati se negde, znači ući tajno u odredjeni krug ljudi.…

Reči na slovo I
0

Šta je interferencija? Koje značenje ima interferencija u fizici? Interferencija je pojava uzajamnog dejstva talasa.…

Reči na slovo I
0

Šta znači kada kažemo da je nešto impozantno? Znate li značenje pojma impozantno? Impozantno je…

1 2 3 13