Browsing: Reči na slovo E

Reči na slovo E
0

Šta znači entelehija? Neprekidna radinost ili delatnost, naročito duha naziva se entelehija. Da li ste…

Reči na slovo E
0

Šta su emocije? Čovekove reakcije na neki događaj nazivaju se emocije. Svi mi svakodnevno osećemo…

Reči na slovo E
0

Šta je entuzijazam? Entuzijazam predstavlja ushićenost, odnosno zanesenost nekom idejom ili idealom. Da li ste…

Reči na slovo E
0

Šta je eradikacija? Potpuno iskorevanje uzročnika zarazne bolesti naziva se eradikacija. Da li ste bili…

Reči na slovo E
0

Šta je to eristika? Veština raspravljanja ili polemisanja naziva se eristika. Ako neko zna dobro…

Reči na slovo E
0

Šta je to enigmatika? Osobe koje se bave enigmatikom nazivaju se enigmatičari. Nekima omiljene igrice,…

Reči na slovo E
0

Šta znači biti ekscentrik? Neuobičajeno ponašanje smatra se ekscentričnim. Ekscentričnost srećemo na svakom ćošku, bilo…

Reči na slovo E
0

Šta su egzibicije? Vlastito isticanje na raznorazne načine naziva se egzibicija. O raznim egzibicijama sportista…

Reči na slovo E
0

Šta znači efermerno? Efermerno je pridev koji ima značenje kratkotrajno ili prolazno. Do sada ste…

Reči na slovo E
0

Šta je to empirija? Praktično iskustvo naziva se empirija. Iako je veoma redak u svakodnevnom…

1 2 3 4 5 11