Browsing: Reči na slovo E

Reči na slovo E
0

Šta su egzibicije? Vlastito isticanje na raznorazne načine naziva se egzibicija. O raznim egzibicijama sportista…

Reči na slovo E
0

Šta znači efermerno? Efermerno je pridev koji ima značenje kratkotrajno ili prolazno. Do sada ste…

Reči na slovo E
0

Šta je to empirija? Praktično iskustvo naziva se empirija. Iako je veoma redak u svakodnevnom…

Reči na slovo E
0

Šta je to engram? Trajna promena organske supstance koja nastaje kao posledica određenih nadražaja u…

Reči na slovo E
0

Šta znači egzaktna? Egzaktna znači tačna, potpuna, brojno određena. Da li ste bili u prilici…

Reči na slovo E
0

Šta je to eksponent? Čovek koji radi za račun nekog drugog naziva se eksponent. Da…

Reči na slovo E
0

Šta znači kada čujemo da je neko entuzijast ili entuzijasta? Entuzijast je osoba koja je…

Reči na slovo E
0

Šta znači reč eolski? Za nešto što je vetrovito ili burno kaže se da je…

Reči na slovo E
0

Šta znači eminentno? Eminetno znači izvrsno, izvanredno. U svakodnevnoj komunikaciji izraz eminetno se veoma retko…

Reči na slovo E
0

Šta znači ekscitacija? Ekscitacija znači nadražavanje. Pojam ekscitacija predstavlja još jednu stručnu reč koja se…

1 2 3 4 5 11