Browsing: Reči na slovo E

Reči na slovo E
0

Šta je eminencija? Kakav društveni i politički položaj označava pojam eminencija? Eminencija je titula koju…

Reči na slovo E
0

Šta je ekstrapolacija? U kakvoj je vezi pojam ekstrapolacija sa rezultatima zaključivanja? Ekstrapolacija je korišćenje…

Reči na slovo E
0

 Šta je embriologija? Znate li tačno značenje i definiciju ovog pojma? Embriologija je grana biologije…

Reči na slovo E
0

Koje je značenje pojma ekosistem? Šta znači kada čujemo da je neki ekosistem ugrožen ili…

Reči na slovo E
0

Šta je edicija? Koje značenje ima pojam edicija? Edicija je reč koja označava jedno izdanje.…

Reči na slovo E
0

Šta znači reč evoluirati? Drugi izraz za reč evoluirati jeste razvijati se. Avima je poznata…

Reči na slovo E
0

Šta je eklatantan? Eklatantan je onaj koji isijava, koji je sjajan, svetao, blistav i istaknut.…

Reči na slovo E
0

Šta je elongacija? Elogancija je latinska reč koja označava produžavanje, rastezanje, razvlačenje, udaljenje i udaljavanje,…

Reči na slovo E
0

Šta je ekstraprofit? Ekstraprofit je posebna zarada, odnosno višak zarade koji se ostvari iznad prosečnog…

Reči na slovo E
0

Šta je eksudat? Izliv tečnosti iz kapilara, koja se obično dešava kod upala naziva se…

1 2 3 4 12