Browsing: Reči na slovo E

Reči na slovo E
0

Elegijom su stari Grci nazivali pesmu različite sadržine, ali ispevanu u distihu (dvostihu). To su…

Reči na slovo E
0

Šta znači reč eskalacija? Eskalacija je reč engleskog porekla I označava uspinjanje, povećavanje, proširivanje. To…

Reči na slovo E
0

Reč esencija potiče od latinske reči essentia što znači osnovno svojstvo nekog bića ili pojave.…

Reči na slovo E
0

Šta znači reč entropija? Entropija je reč grčkog porekla I predstavlja pojam pretvaranja. To je…

Reči na slovo E
0

Da li Vas reč evnuh asocira na čikicu sa kapicom koji čuva harem, nema svojih…

Reči na slovo E
0

Šta znači reč etabliran? Etabliran nije čest pridev u srpskom jeziku. Ipak, ponekad ćete i…

Reči na slovo E
0

Šta znači reč epifora? Epifora je reč grčkog porekla i u retorici i u poetici…

Reči na slovo E
0

„Kako je on elokventan! Svaka mu čast!“. Tu osobinu uvek prati divljenje, zar ne?! Elokventna…

Reči na slovo E
0

Šta znači reč ekvilibrijum? Ekvilibrijum je reč latinskog porekla koja označava ravnotežu. Kod živih bića…

Reči na slovo E
0

Ponekad možemo čuti reč eufemizam. Znamo li šta predstavlja? Evo njenog značenja: Eufemizam vodi poreklo…

1 10 11 12