Browsing: Reči na slovo E

Reči na slovo E
0

Reč epitaf potiče od grčke reči epitaphios što znači nadgrobni spomenik. Danas se po epitafom…

Reči na slovo E
0

Enformel je reč francuskog porekla I označava neformalnu umetnost (fra. Art informel). To je stil…

Reči na slovo E
0

Emfaza je reč grčkog porekla I onačava pretenciozno ponašanje, uzbuđenje, prenaglašenost u govoru, preteranost u…

Reči na slovo E
0

Reč emancipovan je latinskog porekla i znači osloboditi se od starateljstva, osloboditi se zavisnosti od…

Reči na slovo E
0

Eksploatacija predstavlja iskorišćavanje prirodnih bogatstava, fabrika, saobraćajnih sredstava i slično. Eksploatacija označava i iskorišćavanje tuđe…

Reči na slovo E
0

Egida je reč grčkog porekla i predstavlja bronzani štit boga Zevsa, koji mrakom, gromom I…

Reči na slovo E
0

Eskada je reč francuskog porekla I označava pogrešan skok, nepromišljen potez. Ona takođe može označavati…

Reči na slovo E
0

Epitet je reč grčkog porekla (grč. Epitheton) što znači ono što je pripisano nečemu. Predstavlja…

Reči na slovo E
0

Elegijom su stari Grci nazivali pesmu različite sadržine, ali ispevanu u distihu (dvostihu). To su…

Reči na slovo E
0

Šta znači reč eskalacija? Eskalacija je reč engleskog porekla I označava uspinjanje, povećavanje, proširivanje. To…

1 8 9 10 11