Browsing: Reči na slovo E

Reči na slovo E
0

Ekonomat, šta je to zapravo? Šta znači i kada se koristi ova reč? Odeljenje u…

Reči na slovo E
0

Šta je enantem? Na kakvu vrstu kožnog poremećaja ukazuje enantem? Pojam enantem ili enantema označava…

Reči na slovo E
0

Šta znači pojam estetizam? Estetizam je stanovište koje podrazumeva jednostrano shvatanje života, isključivo po estetskim…

Reči na slovo E
0

Šta je evazija? Da li znate tačno značenje navedenog pojma? Evazija je izbegavanje plaćanja poreza.…

Reči na slovo E
0

Šta je epidemija? Koje značenje ima pojam epidemija, a koje termin epidemiolog? Naglo pojavljivanje i…

Reči na slovo E
0

Šta znači glagol eskivirati? Koje značenje ima pojam eskivirati? Eskivirati znači – izbeći nekog ili…

Reči na slovo E
0

Šta je empirizam? Šta tačno znači ovaj pojam, a koje značenje ima pojam empirist? Pravac…

Reči na slovo E
0

Šta je efemeris? Saznajte tačno značenje pojma efemeris. Oznaka koja se koristi u bibliotekarstvu za…

Reči na slovo E
0

Šta znači reč egal? Odakle potiče taj pojam? Značenje reči egal odnosi se na jednakost…

Reči na slovo E
0

Šta je eminencija? Kakav društveni i politički položaj označava pojam eminencija? Eminencija je titula koju…

1 2 3 12