Browsing: Reči na slovo E

Reči na slovo E
0

Šta je ekstraprofit? Ekstraprofit je posebna zarada, odnosno višak zarade koji se ostvari iznad prosečnog…

Reči na slovo E
0

Šta je eksudat? Izliv tečnosti iz kapilara, koja se obično dešava kod upala naziva se…

Reči na slovo E
0

Šta je elektronika? Deo fizike koji se bavi proučavanjem kretanja elektrona u praznom prolazu naziva…

Reči na slovo E
0

Šta je elektricitet? Kretanje sitnih čestica atoma (elektrona), koje su negativno naelektrisani naziva se elektricitet.…

Reči na slovo E
0

Šta su enzimi? Enzimi su neophodne materije za odvijanje bilo kojih metaboličkih procesa u ćeliji…

Reči na slovo E
0

Šta je ekumenizam? Ekumenizam predstavlja pojam koji se koristi da označi ujedinjenje hrišćanskih crkava. Iako…

Reči na slovo E
0

Šta je etnografija? Nauka koja se bavi proučavanjem i opisivanjem obrazca ponašanja naroda, specifičnih kultura…

Reči na slovo E
0

Šta je egzil? U najširem značenju egzil označava nečije dugotrajno prisilno odsustvo iz matične države,…

Reči na slovo E
0

Šta je epistemologija? Epistemologija predstavlja oblast filozofije koja se bavi istraživanjem mogućnosti, korene nastanka i…

Reči na slovo E
0

Šta je etatizam? Privredni sistem u kojem država nastoji da uzme što više privrednih izvora…

1 2 3 11