Browsing: Reči od E do K

Reči na slovo E
0

Reč ekselencija je reč latinskog porekla i predstavlja preuzvišenost ili presvetlost. Pojam se koristi pre…

Reči na slovo K
0

Krinolina je reč latiskog porekla i u izvornom smislu označava tkaninu u koju je utkana…

Reči na slovo K
0

Znate li šta znači reč kolporter? To je reč francuskog porekla i označava uičnog prodavca…

Reči na slovo E
0

Emancipacija je reč latinskog porekla i označava oslobođenje od položaja zavisnosti i sticanje slobode i…

Reči na slovo K
0

Ako znate da je pojam kleptoman, odnosno kelptomanija sastavljen od dve grčke reči i to…

Reči na slovo K
0

Često ste čuli rečenicu “On je pravi kvazimodo”. Znate li kakav je to čovek? Kvazimodo…

Reči na slovo K
0

Kompenzacija je reč koja se najčešće vezuje za ekonomiju. Kao ekonomski pojam, predstavlja najrasprostranjeniji oblik…

Reči na slovo K
0

Reč kolumna je nastala od latinske reči columna što znači stub. Kolumna u novinarstvu predstavlja…

1 50 51 52 53 54 57