Browsing: Reči od E do K

Reči na slovo I
0

Šta znači reč itinerer Specifična vrsta putokaza naziva se itinerer. Danas svima poznate putne karte…

Reči na slovo I
0

Šta znači reč iteracija Uzastopno ponavljanje nečega naziva se iteracija. Izraz potiče od latinske reči…

Reči na slovo K
0

Značenje reči kolonada Red stubova naziva se kolonada. Izraz potiče od francuske reči colonnade koja…

Reči na slovo E
0

Značenje reči epoleta Znak oficirskog čina naziva se epoleta. Verovatno je svako imao priliku da…

Reči na slovo K
0

Značenje reči katarza Posebna vrsta pročišćenje naziva se katarza. Etimologija navodi da izraz katarza vodi…

Reči na slovo K
0

Šta znači reč kamerno Izvođenja muzike u manjem prostoru naziva se kamerno. Kamerna muzika je…

Reči na slovo E
0

Značenje reči eugenika Eugeničari se bave izučavanjem eugenike. Danas kada ima dosta poremećeja pri samom…

Reči na slovo E
0

Značenje reči etar Beskonačno dalek prostor naziva se etar. Jedno od značenja pojma etar koje…

Reči na slovo K
0

Šta znači reč klistir Sprava kojom se vrši klistiranje naziva se klistir. S obzirom da…

Reči na slovo E
0

Šta znači reč ezoteričan Ezoterija se bavi ezoteričnim doktrinama. Svakom se nekada desi da pročita horoskop…

1 39 40 41 42 43 52