Browsing: Reči od E do K

Reči na slovo K
0

Šta znači korektiv? Sredstvo za popravljanje ili ublažavanje naziva se korektiv. Izraz korektiv retko se…

Reči na slovo E
0

Šta je to estivacija? „Letnji san“ drugi je naziv za estivaciju. Etimologija kaže da izraz…

Reči na slovo E
0

Šta je to eksces? Prekomerenost, prestup ili ispad naziva se eksces. Eksces je pojam koji…

Reči na slovo I
0

Šta znači inkorporirati? Sjediniti, spojiti, odnosno primiti u sastav određene celine znači inkorporirati. Inokorporirati je…

Reči na slovo I
0

Šta je to infiks? Oznaka za osobeni deo afiksa, morfema koji se umeće u sredinu…

Reči na slovo K
0

Šta znači koketa? Koketa je naziv za žensku osobu koja želi da se dopadne svima,…

Reči na slovo E
0

Šta je to elevacija? Dizanje, uzdizanje, odnosn podizanje naziva se elevacija. Pojam elevacija čest je…

Reči na slovo I
0

Šta znači reč interegnum? Međuvlašće nalazi svoju zamenicu u izrazu interegnum. Etimologija kaže da izraz…

Reči na slovo I
0

Šta je to integracija? Ujedinjenje, tj. spajanje nekih delova u celinu naziva se integracija. Integracija…

1 39 40 41 42 43 57