Browsing: Reči od E do K

Reči na slovo K
0

Šta je kudelja? Koje značenje ima pojam kudelja? Kudelja je predivo koje se koristi za…

Reči na slovo E
0

Šta znači pojam estetizam? Estetizam je stanovište koje podrazumeva jednostrano shvatanje života, isključivo po estetskim…

Reči na slovo I
0

Šta je interferencija? Koje značenje ima interferencija u fizici? Interferencija je pojava uzajamnog dejstva talasa.…

Reči na slovo K
0

Konvencija, šta je to zapravo? Koje značenje ima pojam konvencija? Sporazum ili dogovor o modalitetima…

Reči na slovo I
0

Šta znači kada kažemo da je nešto impozantno? Znate li značenje pojma impozantno? Impozantno je…

Reči na slovo E
0

Šta je evazija? Da li znate tačno značenje navedenog pojma? Evazija je izbegavanje plaćanja poreza.…

Reči na slovo K
0

Šta znači konvencionalan? Saznate tačno značenje ovog pojma. Konvencionalan je pridev koji označava onog koji…

1 2 3 4 5 51