Browsing: Reči od E do K

Reči na slovo K
0

Kontaminacija, šta je to zapravo? Šta znači kada kažemo da je određena hrana kontaminirana? Zagađenje…

Reči na slovo I
0

Šta je ingestija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Ingestija predstavlja unošenje hrane u telo kroz…

Reči na slovo K
0

Šta je kostret? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Oštra i gruba kozija dlaka koja se…

Reči na slovo K
0

Šta je konfabulacija? Da li ste upoznati sa značenjem navedenog pojma? Dopunjavanje praznina u sećanju…

Reči na slovo K
0

Šta je kaucija? Koje značenje ima navedeni pojam? Svaka vrsta lične ili stvarne garanije za…

Reči na slovo K
0

Šta je kapara? Šta znači dati kaparu? Određena novčana suma koju dužnik daje poveriocu u…

Reči na slovo I
0

Institucija, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje pojma institucija? Institucija je socijalna ustnova čije…

Reči na slovo I
0

Šta je to investicija? Znate li tačno značenje i definiciju navedenog pojma? Ulaganje radi sticanja…

Reči na slovo I
0

Šta je inskripcija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Inskripcia je latinska reč koja se na…

1 2 3 4 5 54