Browsing: Reči od E do K

Reči na slovo I
0

Šta je intabulacija? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Upis u zemljišne knjige čime se bezuslovno…

Reči na slovo K
0

Komemoracija, šta je to? Saznajte tačno značenje ovoga pojma. Odavanje počasti nekoj preminuloj osobi naziva…

Reči na slovo I
0

Šta je inicijativa? Šta znači pokrenuti inicijativu? Sposobnost da se otpočne, pokrene nešto samostalno, odnosno…

Reči na slovo K
0

Korelacija, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Korelacija predstavlja stanje uzajamne ili…

Reči na slovo K
0

Šta je kriterijum? Šta znači kada kažemo da vršimo odabir prema kriterijumu? Standarno postignuće ili…

Reči na slovo I
0

Šta je indignacija? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem ovog pojma? Ogorčenost zbog nezasluženog…

Reči na slovo K
0

Šta je konsultant? Koje je tačno značenje ovog pojma? Specijalista u nekom području koji edukuje,…

Reči na slovo J
0

Jatagan, šta je to zapravo? Koje značenje ima ovaj pojam? Jednoručni mač nalik na sablju…

Reči na slovo Z
0

Zgrafito, šta je to zapravo? Koje je značenje navedenog pojma? Slikarska zidna tehnika kojom se…

1 2 3 4 52