Browsing: Reči od E do K

Reči na slovo J
0

Jezuiti, šta su? Šta znači kada kažemo da neko pripada redu Jezuita? Jezuiti su najzatvoreniji…

Reči na slovo I
0

Šta je instinkt? Šta znači kada neko kaže da ima oštre instinkte? Instinkt je urođeno…

Reči na slovo I
0

Šta su izotopi? Koje značenje ima pojam izotopa u hemiji? Izotopi su atomi nekog hemijskog…

Reči na slovo I
0

Šta je inovacija? Šta znači kada kažemo da je neko ili nešto inovativno? Inovacija je…

Reči na slovo Z
0

Šta znači zavodnica? Da li ste upoznati sa značenjem ovog pojma? Fatalna žena koja voli…

Reči na slovo K
0

Šta znači kada čujemo da nečija konstatacija nije bila realna? Koje značenje ima pojam konstatacija?…

Reči na slovo K
0

Šta znači pojam kobno? Znate li njegovo tačno značenje? Kobno je pridev koji se koristi…

Reči na slovo I
0

Šta je idolopoklonstvo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Obožavanje idola, koje…

Reči na slovo K
0

Šta je kalaj? Da li znate tačno značenje ovog pojma? Kalaj je hemijski element koji…

Reči na slovo K
0

Šta je to klapna? Da li ste upoznati sa značenjem navedenog pojma? Deo mehanizma koji…

1 2 3 4 45