Browsing: Reči od E do K

Reči na slovo E
0

Šta je ekstraprofit? Ekstraprofit je posebna zarada, odnosno višak zarade koji se ostvari iznad prosečnog…

Reči na slovo K
0

Šta znači karbonari? Karbonari je naziv za grupe tajnih revolucionarnih društva u Italiji koja su…

Reči na slovo K
0

Koje značenje ima pojam kardinal? Kardinal označava čoveka na funkciji u katoličkoj hijerarhiji Vatikana. Reč…

Reči na slovo Z
0

Šta znači zaova? Zaova je naziv za muževljevu sestru. Svakodnevno naročito u krugu familje mogu…

Reči na slovo K
0

Šta znači kopile? Dete čiji se otac ne zna naziva se kopile. Bitno je istaći…

Reči na slovo J
0

Šta znači jetrva? Žena muževljevog brata naziva se jetrva. Da li ste do sada bili…

Reči na slovo Z
0

Šta znači zet? Suprug Vaše ćerke ili sestre je vama zet. U bračnim odnosima jasno…

Reči na slovo K
0

Šta znači reč konverzacija? Veština interpersonalnog komuniciranja naziva se konverzacija. Na razne načine svako je…

Reči na slovo K
0

Šta znači reč kolegijum? Društvo osoba koje su međusobno vezane istim zvanjem naziva se kolegijum.…

Reči na slovo K
0

Šta je kurajber? Kurajber je pojam koji se koristi da označi muškog pretka četrnaestog kolena.…

1 2 3 4 43