Browsing: Reči od E do K

Reči na slovo K
0

Šta znači reč kmet? Kakvo značenje danas ima ova arhaična reč? Kmet je nekada bio…

Reči na slovo E
0

Šta je epidemija? Koje značenje ima pojam epidemija, a koje termin epidemiolog? Naglo pojavljivanje i…

Reči na slovo E
0

Šta znači glagol eskivirati? Koje značenje ima pojam eskivirati? Eskivirati znači – izbeći nekog ili…

Reči na slovo J
0

Šta je judikatura? Koje značenje ima ovaj pojam i gde se sve upotrebljava? Judikatura je…

Reči na slovo Z
0

Šta je zihernadla? Sazanajte tačno značenje ovoga pojma. Zihernadla je dvokrakra igla osigurača, kod nas…

Reči na slovo E
0

Šta je empirizam? Šta tačno znači ovaj pojam, a koje značenje ima pojam empirist? Pravac…

Reči na slovo E
0

Šta je efemeris? Saznajte tačno značenje pojma efemeris. Oznaka koja se koristi u bibliotekarstvu za…

Reči na slovo K
0

Šta je to kritika? Da li je dobro kritikovati i na koji način? Svojstveno kritici…

Reči na slovo K
0

Šta znači pojam kontinuitet? Neprekidnost nekog niza naziva se kontinuitet. Suprotan diskontinuitetu, pojam kontinuitet otkriva…

Reči na slovo K
0

Šta je kapitalizam? Svojevrsni ekonomski i društveni sistem naziva se kapitalizam. Osnovno sredstvo kapitalizma jeste…

1 2 3 47