Browsing: Reči od E do K

Reči na slovo I
0

Institucija, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje pojma institucija? Institucija je socijalna ustnova čije…

Reči na slovo I
0

Šta je to investicija? Znate li tačno značenje i definiciju navedenog pojma? Ulaganje radi sticanja…

Reči na slovo I
0

Šta je inskripcija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Inskripcia je latinska reč koja se na…

Reči na slovo E
0

Šta je ekavica? Šta znači kada kažemo da određena osoba ima ekavski izgovor? Ekavica ili…

Reči na slovo K
0

Kolorimetrija, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Kolorimetrija predstavlja postupke određivanja i…

Reči na slovo J
1

Jodlovanje, šta je to zapravo? Koje značenje ima ovaj pojam? Poseban način narodnog pevanja bez…

Reči na slovo I
0

Indicija, šta je to zapravo? Koje značenje ima pojam indicija, a koje indikacija? Znak koji…

1 2 3 52