Browsing: Reči od E do K

Reči na slovo J
0

Šta je japija? Da li ste upoznati sa svim značenjima koje ovaj pojam ima? Japija…

Reči na slovo E
0

Šta je eksplikacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Objašnjenje dato u detaljima sa svim potrebnim…

Reči na slovo E
0

Šta je epigeneza? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Shvatanje po kome se razvoj organskog sveta…

Reči na slovo K
0

Šta je kontribucija? Saznajte tačno značenje navedene reči. Zajednički prinos naziva se kontribucija. Iako ne…

Reči na slovo K
0

Šta je komocija? Koje značenje ima navedeni pojam? Komocija je termin koji se koristi za…

Reči na slovo E
0

Šta je erudicija? Šta znači kada kažemo odlikuje erudicijom? Erudicija predstavlja načitanost, učenost, visoka obrazovanst.…

Reči na slovo K
0

Šta je katihizis? Koje je tačno značenje navedenog pojma? Katihizis je naziv za knjigu vere…

Reči na slovo E
0

Šta je ekspresija? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje pojam ekspresivan? Ekspresija se definiše…

1 2 3 54