Browsing: Reči na slovo V

Reči na slovo V
0

Šta je to vermikulit? U hotrikulturi i u termoizolaciji koristi se vermikulit. U hortikulturi vermikulit…

Reči na slovo V
0

Šta znači reč validan? Za neki istinit podatak kažemo da je validan. Danas pogotovu kada…

Reči na slovo V
0

Šta znači reč “vestibil”? Pojam vestibil koristi se prvenstveno u arhitekturi odnosno u istoriji umetnosti…

Reči na slovo V
0

Šta je to viktimizacija? Viktimizacija predstavlja oblik diskriminacije u kojem određene osobe postaju žrtve zbog…

Reči na slovo V
0

Šta su to verige? Metalni lanac koji obično visi nad ognjištem i o kojem se…

Reči na slovo V
0

Šta je to vasiona? Univerzum, odnosno nebesko prostranstvo  u kome se nalaze nebeska tela naziva…

Reči na slovo V
0

Šta znači varijabla? Promenljiva veličina ili osobina naziva se varijabla. Etimologja kaže da izraz varijabl…

Reči na slovo V
0

Šta je to vaseljena? Vasiona, kosmos odnosno univerzum drugačije naziva se vaseljena. Etimološki posmatrano vaseljena…

Reči na slovo V
0

Šta znači varvarstvo? Vidovi divljaštva, surovosti, grubosti i neobrazovanosti nazivaju se varvarstvom. Etnološki posmatrano pojam…

Reči na slovo V
0

Šta je viktomologija Procese i posledice viktimizacije izučava viktimologija. Svesni smo činjenice da se žrtve…