Browsing: Reči na slovo G

Reči na slovo G
0

Šta znači grizlica? Grizlica predstavlja želudačni čir. Pojam grizlica na našim prostorima veoma je redak…

Reči na slovo G
0

Šta je to gubernija? U carskoj Rusiji gubernija je označavala najveću administrativnu oblast, a danas…

Reči na slovo G
0

Šta znači gantirati? Gantirati znači zapeći određeno jelo na takav način da se odgore stvori…

Reči na slovo G
0

Šta znači reč generativan? Stvaralac nečeg novog jeste generativan. Pojam generativan potiče od latinske reči…

Reči na slovo G
0

Šta je to geodezija? Naučna disciplina koja se bavi merenjem i prikazivanjem Zemlje, njenog gravitacionog…

Reči na slovo G
0

Šta je to garsonjera? Najmanja smeštajna jedinica koja se sastoji iz jedne prostorije naziva se…

Reči na slovo G
0

Šta je to griva? Gusta dlaka koja prekriva ramena i vrat kod životinja naziva se…

Reči na slovo G
0

Šta je to genetika? Nauka koja proučava gene, naslednost i varijaciju između organizama naziva se…

Reči na slovo G
0

Šta je to geologija? Nauka koja se bavi proučavanjem nastanka Zemlje, njenog sastava i strukture…