Browsing: Reči na slovo G

Reči na slovo G
0

Šta je to geodezija? Naučna disciplina koja se bavi merenjem i prikazivanjem Zemlje, njenog gravitacionog…

Reči na slovo G
0

Šta je to garsonjera? Najmanja smeštajna jedinica koja se sastoji iz jedne prostorije naziva se…

Reči na slovo G
0

Šta je to griva? Gusta dlaka koja prekriva ramena i vrat kod životinja naziva se…

Reči na slovo G
0

Šta je to genetika? Nauka koja proučava gene, naslednost i varijaciju između organizama naziva se…

Reči na slovo G
0

Šta je to geologija? Nauka koja se bavi proučavanjem nastanka Zemlje, njenog sastava i strukture…

Reči na slovo G
0

Šta je to gastrolog? Specijalista za bolesti probavnog sistema naziva se gastolog. Sigurno ste tokom…

Reči na slovo G
0

Šta je to geneza? Geneza predstavlja postanak, nastanak, odnosno stvaranje. Pojam geneza nije toliko čest…

Reči na slovo G
0

Šta je to galanterija? Takozvana “kratka roba” naziva se galanterija. Nekada se reč galanterija odnosila…

Reči na slovo G
0

Šta znači germa? Germa je nemačka reč za kvasac. Germa je takođe i naziv za…

Reči na slovo G
0

Šta znači garava? Najjednostavnije rečeno garava znači čađava. Male su šanse da niste čuli za…