Browsing: Reči na slovo G

Reči na slovo G
0

Šta znači general? General predstavlja najviši oficirski čin visokog vojnog ranga koji se koristi gotovo…

Reči na slovo G
0

Šta je to guvernal? Naprava za upravljanje vozilom naziva se guvernal. Pojam guvernal ranije je…

Reči na slovo G
0

Šta je to gazija? Gazija je termin koji je označavao počasnu titulu u Osmanskom carstvu,…

Reči na slovo G
0

Šta znači gvint? Navoj na matici ili zavrtnju se naziva gvint. Ako znate šta znači…

Reči na slovo G
0

Šta znači grizlica? Grizlica predstavlja želudačni čir. Pojam grizlica na našim prostorima veoma je redak…

Reči na slovo G
0

Šta je to glosarijum? Glosarijum je grčka reč za stručni rečnik u kojem su detaljno…

Reči na slovo G
0

Šta je to gubernija? U carskoj Rusiji gubernija je označavala najveću administrativnu oblast, a danas…

Reči na slovo G
0

Šta znači gantirati? Gantirati znači zapeći određeno jelo na takav način da se odgore stvori…

Reči na slovo G
0

Šta znači reč generativan? Stvaralac nečeg novog jeste generativan. Pojam generativan potiče od latinske reči…

Reči na slovo G
0

Šta je to geodezija? Naučna disciplina koja se bavi merenjem i prikazivanjem Zemlje, njenog gravitacionog…