Browsing: Reči na slovo G

Reči na slovo G
0

Šta su galicizmi? Šta se sve može svrstati pod galicizme? Sinonim za tuđenice u jeziku…

Reči na slovo G
0

Šta je groteska, koje značenje pojam groteska ima u književnosti a šta znači groteska u…

Reči na slovo G
0

Šta je galijum? Galijum (latinski gallium) je hemijski element. Njegova oznaka u Mendeljejevom periodnom sistemu…

Reči na slovo G
0

Šta su gorštaci? Stanovnici brdskih i planinskih krajeva nazivaju se gorštaci. Većina ljudi pri pomenu…

Reči na slovo G
0

Šta je galvanizacija? Primena istosmerne električne struje stalne jakosti naziva se galvanizacija. Da li ste…

Reči na slovo G
0

Šta je gliptoteka? Sistematično uređena zbirka izvajanog kamenja naziva se gliptoteka. Da li ste bili…

Reči na slovo G
0

Šta je gigant? Gigant je naziv za nadprosečno velikog i jakog čoveka. Takođe, ovaj pojam…

Reči na slovo G
0

Šta je gemišt? Germišt na nemačkom znači mešano, a uglavnom se koristi za mešavinu vina…

Reči na slovo G
0

Šta je glorifikacija? Veličati nekoga, odnosno uzdizati ga hvaljenjem naziva se glorifikacija. Male su šanse…

1 2 3 5