Browsing: Reči na slovo G

Reči na slovo G
0

Šta su gorštaci? Stanovnici brdskih i planinskih krajeva nazivaju se gorštaci. Većina ljudi pri pomenu…

Reči na slovo G
0

Šta je galvanizacija? Primena istosmerne električne struje stalne jakosti naziva se galvanizacija. Da li ste…

Reči na slovo G
0

Šta je gliptoteka? Sistematično uređena zbirka izvajanog kamenja naziva se gliptoteka. Da li ste bili…

Reči na slovo G
0

Šta je gigant? Gigant je naziv za nadprosečno velikog i jakog čoveka. Takođe, ovaj pojam…

Reči na slovo G
0

Šta je gemišt? Germišt na nemačkom znači mešano, a uglavnom se koristi za mešavinu vina…

Reči na slovo G
0

Šta je glorifikacija? Veličati nekoga, odnosno uzdizati ga hvaljenjem naziva se glorifikacija. Male su šanse…

Reči na slovo G
0

Šta je to glikemija? Prisustvo povećane glukoze u krvi naziva se glikemija. Osnovni parametar za…

Reči na slovo G
0

Šta znači guverner? Izvršni državni funkcioner naziva se guverner. Pojam guverner veoma je prisutan u…

Reči na slovo G
0

Šta znači general? General predstavlja najviši oficirski čin visokog vojnog ranga koji se koristi gotovo…

Reči na slovo G
0

Šta je to guvernal? Naprava za upravljanje vozilom naziva se guvernal. Pojam guvernal ranije je…

1 2 3 5