Browsing: Reči na slovo D

Reči na slovo D
0

Šta je dogma? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Opšte prihvaćeno i jasno formulisano mišljenje ili…

Reči na slovo D
0

Koje značenje ima pojam doslovno? Šta znači kada kažemo da je neko nešto shvatio doslovno?…

Reči na slovo D
0

Šta je to dezorijentisanost? Poremećaj ravnoteže naziva se dezorijentisanost. Dezorijentisanost može biti u prostoru, poput…

1 2 3 4 5 15