Browsing: Reči na slovo D

Reči na slovo D
0

Šta je demografija? Da li ste upoznati sa značenjem ovog pojma? Nauka koja proučava stanovništvo…

Reči na slovo D
0

Šta je to dribling? Ko najčešće koristi ovaj pojam i šta on tačno znači? Manevrisanje…

Reči na slovo D
0

Šta je to dispanzer? Kakva je to ustanova i čime se bavi? Ustanova za preglede naziva…

Reči na slovo D
0

Šta je to deizam? Znate li značenje ovog pojma? Verovanje u Boga zasnovano na razumu…

Reči na slovo D
0

Šta je zapravo dan D? Kakvo je bukvalno značenje dana D, a kakvo preneseno? Često…

Reči na slovo D
0

Dekada, šta je to zapravo? Znate li tačno značenje ovog pojma? Vremenski interval koji traje…

1 2 3 4 5 14