Browsing: Reči na slovo D

Reči na slovo D
0

Šta je diskurs? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem ovog pojma? Diskurs je latinska…

Reči na slovo D
0

Šta je dokaz? Šta znači kada sud traži proveru verodostojnosti dokaza? Reč dokaz čujemo skoro svakog…

Reči na slovo D
0

Šta znači reč dundjer? Ko su bili dundjeri? Nimari ili radnici na građevini nazivali su…

Reči na slovo D
0

Šta je to diskretnost? Šta znači kada čujemo da je nečija osobina diskretnost ili da…

Reči na slovo D
0

Šta je disciplina, koje je značenje te reči? Disciplina je višeznačni pojam i koristi se…

Reči na slovo D
0

Šta je decenija? Vremenski interval koji traje deset godina naziva se decenija. Da li ste…

Reči na slovo D
0

Šta znači dever? Brat Vašeg muža naziva se dever. Mnoge od nas sigurno zbunjuju brojni…

Reči na slovo D
0

Šta je dleto? Vrsta stolarskog alata koja služi za deljanje drveta naziva se dleto. U…

Reči na slovo D
0

Šta je deklaracija? Deklaracija je latinska reči za izjavu, objavu, izlaganje ili proglas. Da Ii…

Reči na slovo D
0

Šta je duktilnost? Osobina materijala da se pod uticajem spoljašnjeg naprezanja plastično deformiše pre nego…

1 2 3 4 12