Browsing: Reči na slovo D

Reči na slovo D
0

Koje značenje ima pojam doslovno? Šta znači kada kažemo da je neko nešto shvatio doslovno?…

Reči na slovo D
0

Šta je to dezorijentisanost? Poremećaj ravnoteže naziva se dezorijentisanost. Dezorijentisanost može biti u prostoru, poput…

Reči na slovo D
0

Šta je deprimiranost? Šta znači kada kažemo da je čovek deprimiran? Deprimiranost se definiše kao…

Reči na slovo D
0

Šta je dislokacija? Kakvo značenje ima pojam dislokacija u medicini a kakvo u hemiji i…

Reči na slovo D
0

Šta je dijagnoza? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem ovog pojma? Izraz koji se…

1 2 3 4 14