Browsing: Reči na slovo D

Reči na slovo D
0

Šta je to dragstor? Dragstor je naziv za marker ili prodavnicu mešovite roba koja radi…

Reči na slovo D
0

Šta znači reč defetist? Onaj koji sledi defetizam naziva se defetist. Pozivajući se na etimologiju…

Reči na slovo D
0

Šta znači devastirana? Devastirana znači razorena, opustošena odnosno uništena. Izraz devastirana retko se upotrebljava u…

Reči na slovo D
0

Šta je to distinkcija? Tačno razlikovanje pojmova naziva se distinkcija. Etimološki posmatrano pojam distinkcija nastao…

Reči na slovo D
0

Šta je to deminutiv? Svojevrsne umanjenice nazivaju se deminutivi. U svakodnevnom govoru često čujemo da…

Reči na slovo D
0

Šta je to drot? Drot je izraz koji se kod nas upotrebljava u značenju policajac.…

Reči na slovo D
0

Šta je to detencija? Nezakonito zadržavanje naziva se detencija. U našem jeziku veoma često možete…

Reči na slovo D
0

Šta je to dezen? Dezen znači šara, uzorak, vrsta. Sigurni smo da su svi čuli…

Reči na slovo D
0

Šta znači diferencirati? Rašćlanjavanje, odnosno pravljenje razlika između nečeg istovrsnog naziva se diferencirati. Ako ste…

Reči na slovo D
0

Šta je to doslednost? Doslednost znači istrajnost. Sigurno ste do sada čuli za izraz doslednost.…

1 8 9 10 11 12 15