Browsing: Reči na slovo D

Reči na slovo D
0

Šta je to deminutiv? Svojevrsne umanjenice nazivaju se deminutivi. U svakodnevnom govoru često čujemo da…

Reči na slovo D
0

Šta je to drot? Drot je izraz koji se kod nas upotrebljava u značenju policajac.…

Reči na slovo D
0

Šta je to detencija? Nezakonito zadržavanje naziva se detencija. U našem jeziku veoma često možete…

Reči na slovo D
0

Šta je to dezen? Dezen znači šara, uzorak, vrsta. Sigurni smo da su svi čuli…

Reči na slovo D
0

Šta znači diferencirati? Rašćlanjavanje, odnosno pravljenje razlika između nečeg istovrsnog naziva se diferencirati. Ako ste…

Reči na slovo D
0

Šta je to doslednost? Doslednost znači istrajnost. Sigurno ste do sada čuli za izraz doslednost.…

Reči na slovo D
0

Šta znači demijurg? Svojevrsni tvorac svega naziva se demijurg. Etimologija pronalazi poreklo izraza demijurg u…

Reči na slovo D
0

Šta je to dizartrija? Poremećaj govora koji se ispoljava u smetnjama u stvaranju glasova naziva…

Reči na slovo D
0

Šta je demencija Intelektualna disfunkcionalnost naziva se demencija. Svakome se dešava da zaboravi neke svakodnevne,…

Reči na slovo D
0

Značenje pojma diverzifikovati Diverzifikovati znači menjati oblik i način rada uvođenjem raznovrsnosti. Da li ste…

1 8 9 10 11 12 15