Browsing: Reči na slovo D

Reči na slovo D
0

Šta je to dizartrija? Poremećaj govora koji se ispoljava u smetnjama u stvaranju glasova naziva…

Reči na slovo D
0

Šta je demencija Intelektualna disfunkcionalnost naziva se demencija. Svakome se dešava da zaboravi neke svakodnevne,…

Reči na slovo D
0

Značenje pojma diverzifikovati Diverzifikovati znači menjati oblik i način rada uvođenjem raznovrsnosti. Da li ste…

Reči na slovo D
0

Značenje reči determinanta Osnovna funkcija determinante je da nešto determiniše. U svakodnevnom govoru sigurno ste…

Reči na slovo D
0

Šta je diskopatija Povreda diskusa kičme naziva se diskopatija. Ukoliko vas reč diskopatija asocira možda…

Reči na slovo D
0

Šta je dirižabl Posebna vrsta letilice naziva se dirižabl. Etimologija kaže da je izraz dirižabl…

Reči na slovo D
0

Šta znači degenek Kaiš ili šiba naziva se degenek. Mnogima još uvek odzvanjaju u ušima…

Reči na slovo D
0

Značenje reči danga Žig ili pečat naziva se danga. Etimologija nas upućuje na poreklo izraza…

Reči na slovo D
0

Značenje reči disperzija Specifična vrsta razlaganja naziva se disperzija. Disperzija je usko povezana sa raznim…

Reči na slovo D
0

Šta znači reč deskripcija Deskriptivna analiza koristi se deskripcijom. Etimologija govori da i izraz deskripcija…

1 8 9 10 11 12 14