Browsing: Reči na slovo D

Reči na slovo D
0

Šta je decenija? Vremenski interval koji traje deset godina naziva se decenija. Da li ste…

Reči na slovo D
0

Šta znači dever? Brat Vašeg muža naziva se dever. Mnoge od nas sigurno zbunjuju brojni…

Reči na slovo D
0

Šta je dleto? Vrsta stolarskog alata koja služi za deljanje drveta naziva se dleto. U…

Reči na slovo D
0

Šta je deklaracija? Deklaracija je latinska reči za izjavu, objavu, izlaganje ili proglas. Da Ii…

Reči na slovo D
0

Šta je duktilnost? Osobina materijala da se pod uticajem spoljašnjeg naprezanja plastično deformiše pre nego…

Reči na slovo D
0

Šta je demoliranje? Rušenje, tj. obaranje nekog objekta naziva se demoliranje. Sigurno ste do sada…

Reči na slovo D
0

Šta je dijalog? Vođenje pismenog ili usmenog razgovora između dve ili više osoba naziva se…

Reči na slovo D
0

Šta je detonacija? Proces širenja hemijske reakcije unutar eksplozivne stvari nadzvučnom brzinom naziva se detonacija.…

Reči na slovo D
0

Šta je demaskiranje? Demaskiranje predstavlja raskrinkavanje, otkrivanje odnosno pokazivanje nekoga kakav zaista jeste. Da li…

Reči na slovo D
0

Šta je dendrit? Dendrit predstavlja kristal koji se pojavljuje kod nestabilne kristalizacije ili kod brzog…

1 2 3 11