Browsing: Reči na slovo D

Reči na slovo D
0

Deklasiran, šta je to zapravo? Šta znači biti deklasiran? Biti deklasiran znači biti isključen iz…

Reči na slovo D
0

Šta su derivati? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Derivati su jedinjenja…

Reči na slovo D
0

Šta znači difuzno? Da li znate tačno značenje i upotrebu navedenog pojma? Difuzno je pojam…

Reči na slovo D
0

Šta je dekapitacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Postupak kojim se živom stvorenju odrubljuje glava…

Reči na slovo D
0

Šta je diftong? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Diftong predstavlja dva…

Reči na slovo D
0

Šta je zapravo digresija? Koje je tačno značenje navedenog pojma? Privremeno odstupanje od osnovne misli,…

Reči na slovo D
0

Šta je dekonstrukcija? Da li znate koje je tačno značenje navedenog pojma? Dekonstrukcija predstavlja sistem…

1 2 3 16