Browsing: Reči na slovo D

Reči na slovo D
0

Šta je dizurija? Znate li koje je tačno značenje ovoga pojma? Simptom koji predstavlja bolno…

Reči na slovo D
0

Šta je denuncijacija? Koje značenje ima i kada se upotrebljava ovaj pojam? Prijavljivanje vlastima nekog…

Reči na slovo D
0

Šta je destrukcija? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Izazivanje propasti, uništavanje, pustošenje se drugačije naziva…

Reči na slovo D
0

Delatnost, šta je to zapravo? Koje je tačno značenje ovog pojma? Delatnost se definiše kao…

Reči na slovo D
0

 Dojam, šta je to? Šta znači ostavljati dobar dojam? Dojam predstavlja utisak, tj. generalno mišljenje…

Reči na slovo D
0

Šta je depozitar i koja je njegova uloga i značenje? Definicija pojma depozitar je da…

Reči na slovo D
0

Šta znači devastirati? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Devastirati znači opustošiti, razoriti, rušiti. Iako se…

Reči na slovo D
0

Šta znači pojam “djuturum”? Pridev djuturum znači star, onemoćao, oronuo. Reč djuturum nam dolazi iz…

Reči na slovo D
0

Šta je devocija? Da li ste upoznati sa značnjem ovog pojma? U starom Rimu devocija…

1 2 3 14