Browsing: Reči na slovo B

Reči na slovo B
0

Šta je buržoazija? Buržoazija je izraz koji u najširem smislu označava građanstvo, odnosno građansku klasu.…

Reči na slovo B
0

Šta je burzitis? Zapaljnje male zatvorene vreće ispunjene tečnošću koja je smeštena u unutrašnjosti zglobova,…

Reči na slovo B
0

Šta je bratanac? Bratanac je pojam koji se koristi da označi bratovljevog sina. Iako je…

Reči na slovo B
0

Šta je bigamija? Oblik poligamije u kojem je jedna osoba istovremeno u braku sa dva…

Reči na slovo B
0

Šta je broker? Licencirana osoba koja je posrednik u transakcijama sa imovinom između kupaca i…

Reči na slovo B
0

Šta je botanika? Grana biologije koja se bavi proučavanjem biljaka naziva se botanika. Da li…

Reči na slovo B
0

Šta je biostatistika? Biostatistika je nauka koja koristi insturmente i koncepte statistike u oblasti medicine…

Reči na slovo B
0

Šta je bakalnica? Bakalnica je turcizam koji označava malu trgovinu meštovitom robom. Da li ste…

1 2 3 4 5 9