Browsing: Reči na slovo B

Reči na slovo B
0

Šta je broker? Licencirana osoba koja je posrednik u transakcijama sa imovinom između kupaca i…

Reči na slovo B
0

Šta je botanika? Grana biologije koja se bavi proučavanjem biljaka naziva se botanika. Da li…

Reči na slovo B
0

Šta je biostatistika? Biostatistika je nauka koja koristi insturmente i koncepte statistike u oblasti medicine…

Reči na slovo B
0

Šta je blanširanje? Delimična obrada namirnica u kojoj se najpre kratko potope u kipuću, a…

Reči na slovo B
0

Šta je bakalnica? Bakalnica je turcizam koji označava malu trgovinu meštovitom robom. Da li ste…

Reči na slovo B
0

Šta je basamak? Basamak je turska reč za stepenicu ili prečagu na letvicama. Iako se…

Reči na slovo B
0

Šta je baraž? Baraž je pojam sa više značenja, a u svom najopštijem značenju odnosi…

Reči na slovo B
0

Šta znači burno? Burno je pridev koji se koristi u značenju uznemireno, uzburkano. Koliko ste…

Reči na slovo B
0

Šta je bezosećajnost? Bezosećajnost se definiše kao odsutnost interesovanja ka nečemu ili nekome, kao stanje…

Reči na slovo B
0

Šta je baktrija? Baktrija je naziv za drevnu državu koja se nalazila u Južnoj Aziji.…

1 2 3 4 5 9