Browsing: Reči na slovo B

Reči na slovo B
0

Šta je babaroga? Babaroga je naziv za strašilo koje se javlja u obliku krezube babe…

Reči na slovo B
0

Šta je budizam? Filozofija i neteistička religija koja je nastala na severu Indije naziva se…

Reči na slovo B
0

Šta znači bratić? Bratić je sin Vašeg strica ili tetke. Poznato je da se za…

Reči na slovo B
0

Šta je biskup? Poglavar Katoličke crkve kojeg imenuje papa naziva se biskup. Svakodnevo se srećemo…

Reči na slovo B
0

Šta je buržuj? Povlašćeni pripadnik građanske klase naziva se buržuj. Na našim prostorima često imamo…

Reči na slovo B
0

Šta je buržoazija? Buržoazija je izraz koji u najširem smislu označava građanstvo, odnosno građansku klasu.…

Reči na slovo B
0

Šta je burzitis? Zapaljnje male zatvorene vreće ispunjene tečnošću koja je smeštena u unutrašnjosti zglobova,…

Reči na slovo B
0

Šta je bratanac? Bratanac je pojam koji se koristi da označi bratovljevog sina. Iako je…

Reči na slovo B
0

Šta je bigamija? Oblik poligamije u kojem je jedna osoba istovremeno u braku sa dva…

Reči na slovo B
0

Šta znači blagorodno? Za ono što je plemenitog roda kažemo da je blagorodno. Da li…

1 2 3 4 9