Browsing: Reči na slovo B

Reči na slovo B
0

Šta znači pojam banuti? Banuti znači naići odjednom, pojaviti se negde ili kod nekoga iznenada…

Reči na slovo B
0

Šta je berilijum? Kakve osobine ima berilijum kao hemijski element? Berilijum je hemijski element, metal IIA…

Reči na slovo B
0

Šta je bista? Koja je definicija izraza – bista? Bista je umetnički prikaz gornjeg dela…

Reči na slovo B
0

Šta je baština? Imovina koja je nasleđena od oca ili predaka naziva se baština. Da…

Reči na slovo B
0

Šta su boljševici? Profesionalni revolucionari koji su pripadali organizaciji koju je osnovao Vladimir Lenjin, nazivaju…

Reči na slovo B
0

Šta je babaroga? Babaroga je naziv za strašilo koje se javlja u obliku krezube babe…

Reči na slovo B
0

Šta je budizam? Filozofija i neteistička religija koja je nastala na severu Indije naziva se…

Reči na slovo B
0

Šta znači bratić? Bratić je sin Vašeg strica ili tetke. Poznato je da se za…

Reči na slovo B
0

Šta je biskup? Poglavar Katoličke crkve kojeg imenuje papa naziva se biskup. Svakodnevo se srećemo…

Reči na slovo B
0

Šta je buržuj? Povlašćeni pripadnik građanske klase naziva se buržuj. Na našim prostorima često imamo…

1 2 3 4 9