Browsing: Reči na slovo B

Reči na slovo B
0

Šta je bista? Koja je definicija izraza – bista? Bista je umetnički prikaz gornjeg dela…

Reči na slovo B
0

Šta je baština? Imovina koja je nasleđena od oca ili predaka naziva se baština. Da…

Reči na slovo B
0

Šta su boljševici? Profesionalni revolucionari koji su pripadali organizaciji koju je osnovao Vladimir Lenjin, nazivaju…

Reči na slovo B
0

Šta je babaroga? Babaroga je naziv za strašilo koje se javlja u obliku krezube babe…

Reči na slovo B
0

Šta je budizam? Filozofija i neteistička religija koja je nastala na severu Indije naziva se…

Reči na slovo B
0

Šta znači bratić? Bratić je sin Vašeg strica ili tetke. Poznato je da se za…

Reči na slovo B
0

Šta je biskup? Poglavar Katoličke crkve kojeg imenuje papa naziva se biskup. Svakodnevo se srećemo…

Reči na slovo B
0

Šta je buržuj? Povlašćeni pripadnik građanske klase naziva se buržuj. Na našim prostorima često imamo…

Reči na slovo B
0

Šta je buržoazija? Buržoazija je izraz koji u najširem smislu označava građanstvo, odnosno građansku klasu.…

Reči na slovo B
0

Šta je burzitis? Zapaljnje male zatvorene vreće ispunjene tečnošću koja je smeštena u unutrašnjosti zglobova,…

1 2 3 4 9