Browsing: Reči na slovo A

Reči na slovo A
0

Šta je artizam? Šta tačno znači pojam artizam, a šta znači artistički? Način savršenog umetničkog…

Reči na slovo A
0

Šta je anticipacija? Šta znači ovaj pojam, a šta znači kada kažemo anticipirati? Predviđanje nečega…

Reči na slovo A
0

Šta je anemija? Šta znači kada kažemo da je neko anemičan? Stanje nedostatka crvenih krvnih…

Reči na slovo A
0

Šta je amnezija? Šta znači kada neka osoba dobije amneziju? Gubitak, prekid ili slabljenje pamćenja…

Reči na slovo A
0

Šta je aristokratija? Kakvo značenje aristokratija ima u svakodnevnom životu a kakvo kroz istorijske epohe?…

Reči na slovo A
0

Šta je antinomija? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Protivrečnost između dva zakona ili uopšte između…

Reči na slovo A
0

Šta je autsajder? Šta znači kada nekome kažemo da je autsajder? Autsajder je pojam koji…

1 2 3 4 5 21