Browsing: Reči na slovo A

Reči na slovo A
0

Šta je aneks? Aneks je pojam koji se koristi za sve što je dodato ili…

Reči na slovo A
0

Šta je autogram? Svojeručni potpis naziva se autogram. Da li ste bili u prilici da…

Reči na slovo A
0

Šta znači askurđel? Askurđel je pojam koji se koristi za muškog pretka sedmog kolena koji…

Reči na slovo A
0

Šta je ambalaža? Ambalaža je naziv za zaštitni omotač kojim se obavija neki proizvod kako…

Reči na slovo A
0

Šta je anabolizam? Anabolizam se definiše kao set metaboličkih puteva koji formiraju molekule od manjih…

Reči na slovo A
0

Šta je alavost? Alavost predstavlja nezasito, proždrljivo i pohlepno jedenje hrane. Sigurno ste do sada…

Reči na slovo A
0

Šta znači amorfno? Amorfno je pridev koji se koristi da označi nepravilnost građe, odnosno nepostojanje…

Reči na slovo A
0

Šta je ašikovanje? Ašikovanje se pre svega odnosi na udvaranje, ali često se ovaj pojam…

Reči na slovo A
0

 Šta je akvadukt? Veštački kanal čija je osnovna uloga prenos vode sa jednog mesta na…

Reči na slovo A
0

Šta je aberdar? Vatreno oružije koje se koristi da objavi nešto naziva se aberdar. Poznato…

1 2 3 4 5 18