Browsing: Reči na slovo A

Reči na slovo A
0

Jeste li čuli za reč apologeta? Znate li njeno značenje? Apologeta je reč grčkog porekla…

Reči na slovo A
0

Amanet je reč turskog porekla koja je I te kako odomaćena u srpskom jeziku. Često…

Reči na slovo A
0

Apsida je reč koja vodi poreklo od grčke reči hapsis i latinske absis, a znači…

Reči na slovo A
0

Apokrif je reč grčkog porekla i znači skriven, tajan. U širem smislu reči, označava tekst…

Reči na slovo A
0

Reč amandman potiče od latinske reči emendare koji izražava korekciju nekog pravnog dokumenta. Amandman je…

Reči na slovo A
0

Reč alegorija potiče od grčke reči allegorein što zači dugačije, slikovito pričati. Alegorija predstavlja stilsku…

Reči na slovo A
0

Često se čuje reč – avanzovati. To je glagol francuskog porekla koji znači napredovati, biti…

Reči na slovo A
0

Šta znači reč asketizam? Asketizam je reč grčkog porekla koja u bukvalnom prevodu znači –…

Reči na slovo A
0

Da li ste čuli za reč atavizam? Znate li njeno značenje? Atavizam je reč latinskog…

Reči na slovo A
0

Aspiracija je reč koja vodi poreklo od latinske reči aspiratio što znači izgovaranje sa hukom,…

1 22 23 24 25