Browsing: Reči na slovo A

Reči na slovo A
0

Šta je to afera? Nezgodan i neprijatan događaj naziva se afera. Izraz afera već dugi…

Reči na slovo A
0

Šta je to antologija? Zbirka posebno odabranih najboljih književnih ili muzičkih dela naziva se antologija.…

Reči na slovo A
0

Šta je to ažurnost? Ažurnost predstavlja tačnost, urednost i predanost tokom obavljanja posla. Da li…

Reči na slovo A
0

Šta je to ađutant? Mlađi oficir dodeljen na službu višem oficiru naziva se ađutant. Da…

Reči na slovo A
0

Šta je to alomorf? Izvedeni oblik neke morfeme naziva se alomorf. Da bi smo objasnili…

Reči na slovo A
0

Šta je to abonos? Abonos je posebna vrsta crnog drveta koje je veliki vremenski period bilo…

Reči na slovo A
0

Šta znači alibi? Alibi je odbrambeno sredstvo po kojem okrivljeni nije mogao da izvrši krivično…

Reči na slovo A
0

Šta znači reč agape? Simbol univerzalne ljubavi naziva se agape. Stari običaj u ranom hrišćanstvu…

1 18 19 20 21 22 28