Browsing: Reči na slovo A

Reči na slovo A
0

Šta je to asihrono? Nesinhronizovano, odnosno vremenski neusklađeno naziva se asihrono. Asihrono je pojam za…

Reči na slovo A
0

Šta znači anatemisati? Baciti prokletstvo na nekog znači anatemisati. Anatemisati je jako star izraz koji…

Reči na slovo A
0

Šta je to amfibija? Specifična vrsta vodozemskog opstanka naziva se amfibija. Prema atimologiji koja nas…

Reči na slovo A
0

Šta je to agilan? Brz, hitar, spretan i okretan znači agilan. Sigurno ste nekada čuli…

Reči na slovo A
0

Šta je to avanica? Avanica znači zlikovac. Verovatno ste gledajući domaće crtaće između ostalog imali…

Reči na slovo A
0

Šta znači abolicija Svojevrsan čin pomilovanja naziva se abolicija. Etimologija nas upućuje na koren izraza…

Reči na slovo A
0

Šta je to asamblaž? Asamblaž je vajarska tehnika. Oni koji se razumeju u umetnost verovatno…

Reči na slovo A
0

Šta znači reč antonimija Dve reči suprotnog značenja čine antonimski par. Prema etimologiji, izraz antonimija…

Reči na slovo A
0

Šta znači reč ambivalentnost Svojevrstan unutrašnji sukob naziva se ambivalentnost. Svakome se dešava da promeni…

Reči na slovo A
0

Šta je to aparhejd? Aperhejd je socijalni sistem koji je bio sprovođen tokom prošlog veka…

1 18 19 20 21 22 25