Browsing: Reči na slovo A

Reči na slovo A
0

Šta je asistolija? Da li ste upoznati sa značenjem ovog pojma? Medicinski naziv za stanje…

Reči na slovo A
0

Šta je apatija? Znate li tačnu definiciju ovog pojma? Psihičko stanje bez strasti i afekata,…

Reči na slovo A
0

Šta je Abisinija? Da li znate značenje ovog pojma? Abisinija predstavlja raniji naziv za Etiopsko…

Reči na slovo A
0

Šta znači kada čujemo da se odvija agregacija? Šta je tačno značenje navedenog pojma? Agregacija…

Reči na slovo A
0

Šta je afinitet? Koje značenje ima pojam afinitet? Sklonost prema nečemu naziva se afinitet. Brojne…

Reči na slovo A
0

Šta je antiutopija? Koje značenje ima pojam antiutopija? Antiutopija je ideja o društvu koju karakterišu…

Reči na slovo A
0

Šta je aklimatizacija? Bioiloško i psiholosocijalno prilagođavanje organizma životu u novom okruženju, naziva se aklimatizacija.…

Reči na slovo A
0

Šta je ateizam? Odbijanje verovanja u postojanje božanstva naziva se ateizam. Poznato je da su…

Reči na slovo A
0

Šta je avans? Koje značenje ima pojam avans? Šta znači kada nam neko traži ili…

Reči na slovo A
0

Šta je adukcija? Koje tačno značenje ima pojam adukcija? Opšta definicija reči adukcija je: dovođenje,…

1 2 3 4 18