Browsing: Reči na slovo A

Reči na slovo A
0

Šta je arbitaža? Van sudsko rešavanje sporova između dve ili više suprostavjenih strana preko biranih…

Reči na slovo A
0

Šta je arboretum? Zbirka stranih i domaćih vrsta drveća i žbunja naziva se arboretum. Iako…

Reči na slovo A
0

Šta znači apstinirati? Apstinirati znači uzdržavti se od zadovoljenja nekih prirodnih potreba kao što su…

Reči na slovo A
0

Šta je abortus? Medicinska procedura kojom se vrši prekid neželjene trudnoće naziva se abortus. Najšire…

Reči na slovo A
0

Šta je adjektiv? Adjektiv je latinska reč za pridev. Da li ste bili u prilici…

Reči na slovo A
0

Šta je akontacija? Akontacija predstavlja sumu novca koja se uzima unapred na ime zarade ili…

Reči na slovo A
0

Šta znači reč asocijalan? Za osobu koja se ne ponaša u skladu sa opštim društvenim…

Reči na slovo A
0

Kakvo je značenje reči anahronizam? U izvornom značenju, anahronizam označava grešku u računanju vremena. Reč…

Reči na slovo A
0

Šta je adađo? Adađo je oznaka za lagani tempo. Da li ste bili u prilici…

Reči na slovo A
0

Šta su anksiolitici? Lekovi koji se koriste za ublažavanje laganih psihičkih poremećaja nazivaju se anksiolitici.…

1 2 3 4 16