Browsing: Reči na slovo A

Reči na slovo A
0

Često se može čuti kako neko radi nešto pod tom i tom agendom. U izvornom…

Reči na slovo A
0

Srpski jezik ima dosta grčkih reči i izraza, takozvanih gr(e)cizama, koje možda pri svakodnevnoj upotrebi…

Reči na slovo A
0

Asonanca predstavlja stilsku figuru kojom se bolje opisuje neko književno delo, postiže bolja zvučnost stiha,…

Reči na slovo A
0

Ako u svakodnevnom govoru koristite reč arhetip kao sinonim za nešto vekovima staro, skoro fosilno…

Reči na slovo A
0

Svako se nađe u prilici kad ne želi direktno da kaže šta misli, pa indirektno…

Reči na slovo A
0

Ako jedno preduzeće kupuje drugo preduzeće, preuzimajući vlasništvo nad njim ili stiče kontrolu na njenim…

Reči na slovo A
0

Anamneza je reč grčkog porekla koja u najužem smislu ima značenje: sećanje. Svoju primenu najviše…

Reči na slovo A
0

Avangarda je reč francuskog porkla, nastala od sintagme reči avant – ispred i garde -straža.Označava…

Reči na slovo A
0

Arijanci su pristalice učenja sveštenika Arija, koji je službovao u Aleksandriji u Egiptu, i koji…

1 14 15 16 17 18 19