Browsing: Reči na slovo A

Reči na slovo A
0

Šta znači pojam aberacija Odstupanje od normalnog naziva se aberacija. Svaka promene nekog očekivanog ponašanja…

Reči na slovo A
0

Šta znači reč aneksija Specifična vrsta prisvajanja naziva se aneksija. Izraz aneksija potiče od latinske…

Reči na slovo A
0

Značenje reči alternacija Specifična vrsta smenjivanja naziva se alternacija. Ukoliko ste jedni od onih koji…

Reči na slovo A
0

Šta znači reč agreman Posebna vrsta diplomatskog pristanka naziva se agreman. Diplomatski gestovi i izrazi,…

Reči na slovo A
0

Šta znači reč amplifikacija Gomilanje nepotrebnih reči naziva se amplifikacija. Sigurno se sećate poznatih ruskih…

Reči na slovo A
0

Šta je autoklav Vrsta zatvorenog lonca pod pritiskom naziva se autoklav. Dobro poznat skoro svakom…

Reči na slovo A
0

Šta je androfobija Androfob pati od androfobije. Čuli smo za mnogobrojne strahove koji progone ljude, ali…

Reči na slovo A
0

Značenje reči antiklimaks Slaganje reči od jače ka slabijoj naziva se antiklimaks. Na Balkanu je karakteristično…

Reči na slovo A
0

Šta znači apsurd Logička nemogućnost naziva se apsurd. Za svaku glupost u vidu besmislenog izražaja…

Reči na slovo A
0

Šta znači apsolutno Prvi osnovni uzrok svim pojavama naziva se apsolut. Sigurno ste čuli za…

1 14 15 16 17 18 20