Browsing: Reči na slovo A

Reči na slovo A
0

Autosugestija, šta je to? Znate li tačno značenje i definiciju ovog pojma? Autosugestija predstavlja mentalni…

Reči na slovo A
0

Šte je aleluja? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Aleluja je usklik koji znači hvalite Jehovu,…

Reči na slovo A
0

Apresijacija, šta je to? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Rast tržišne vrednosti valute naziva se…

Reči na slovo A
0

Šta je akustika? A šta znači kada kažemo da je nešto akustično? Grana fizike koja…

Reči na slovo A
0

Šta je akciza? Koje značenje ima pojam akciza i kakva je to akcizna roba? Poseban…

Reči na slovo A
0

Šta je autizam? Šta znači kada kažemo da je neka osoba autična? Autizam je jedan…

Reči na slovo A
0

Šta je artizam? Šta tačno znači pojam artizam, a šta znači artistički? Način savršenog umetničkog…

Reči na slovo A
0

Šta je anticipacija? Šta znači ovaj pojam, a šta znači kada kažemo anticipirati? Predviđanje nečega…

Reči na slovo A
0

Šta je anemija? Šta znači kada kažemo da je neko anemičan? Stanje nedostatka crvenih krvnih…

1 2 3 20