Browsing: Reči od A do Đ

Reči na slovo V
0

Šta znači varvarstvo? Vidovi divljaštva, surovosti, grubosti i neobrazovanosti nazivaju se varvarstvom. Etnološki posmatrano pojam…

Reči na slovo A
0

Šta su to amovi? Povodci za životinje nazivaju se amovi. Izraz amovi se ranije dosta…

Reči na slovo A
0

Šta je to asihrono? Nesinhronizovano, odnosno vremenski neusklađeno naziva se asihrono. Asihrono je pojam za…

Reči na slovo D
0

Šta je to dezen? Dezen znači šara, uzorak, vrsta. Sigurni smo da su svi čuli…

Reči na slovo D
0

Šta znači diferencirati? Rašćlanjavanje, odnosno pravljenje razlika između nečeg istovrsnog naziva se diferencirati. Ako ste…

Reči na slovo A
0

Šta znači anatemisati? Baciti prokletstvo na nekog znači anatemisati. Anatemisati je jako star izraz koji…

Reči na slovo D
0

Šta je to doslednost? Doslednost znači istrajnost. Sigurno ste do sada čuli za izraz doslednost.…

Reči na slovo G
1

Šta je to gordorst? Prevelika dostojanstvenost i tvrdoglavost u razmišljanju, zatim prepotentnost i sujetnost naziva…

Reči na slovo D
0

Šta znači demijurg? Svojevrsni tvorac svega naziva se demijurg. Etimologija pronalazi poreklo izraza demijurg u…

Reči na slovo B
0

Šta je to bonanca? Neočekivani uspeh naziva se bonanca. Prošli vek obeležila je popularna američka…

1 40 41 42 43 44 56