Browsing: Reči od A do Đ

Reči na slovo D
0

Šta je to deizam? Znate li značenje ovog pojma? Verovanje u Boga zasnovano na razumu…

Reči na slovo D
0

Šta je zapravo dan D? Kakvo je bukvalno značenje dana D, a kakvo preneseno? Često…

Reči na slovo D
0

Šta je delirijum? Da li znate šta znači kada kažemo da je neko u delirijumu?…

Reči na slovo D
0

Dekada, šta je to zapravo? Znate li tačno značenje ovog pojma? Vremenski interval koji traje…

Reči na slovo A
0

Šta je asistolija? Da li ste upoznati sa značenjem ovog pojma? Medicinski naziv za stanje…

Reči na slovo A
0

Šta je apatija? Znate li tačnu definiciju ovog pojma? Psihičko stanje bez strasti i afekata,…

Reči na slovo A
0

Šta je Abisinija? Da li znate značenje ovog pojma? Abisinija predstavlja raniji naziv za Etiopsko…

Reči na slovo A
0

Šta znači kada čujemo da se odvija agregacija? Šta je tačno značenje navedenog pojma? Agregacija…

Reči na slovo D
0

Šta je diskurs? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem ovog pojma? Diskurs je latinska…

Reči na slovo D
0

Šta je dokaz? Šta znači kada sud traži proveru verodostojnosti dokaza? Reč dokaz čujemo skoro svakog…

1 2 3 4 5 47