Browsing: Reči od A do Đ

Reči na slovo G
0

Šta je galvanizacija? Primena istosmerne električne struje stalne jakosti naziva se galvanizacija. Da li ste…

Reči na slovo V
0

Šta je vragolan? Vragolan je naziv za nestašnu osobu, a obično se koristi kada su…

Reči na slovo B
0

Šta je bratanac? Bratanac je pojam koji se koristi da označi bratovljevog sina. Iako je…

Reči na slovo G
0

Šta je gliptoteka? Sistematično uređena zbirka izvajanog kamenja naziva se gliptoteka. Da li ste bili…

Reči na slovo D
0

Šta je dleto? Vrsta stolarskog alata koja služi za deljanje drveta naziva se dleto. U…

Reči na slovo D
0

Šta je deklaracija? Deklaracija je latinska reči za izjavu, objavu, izlaganje ili proglas. Da Ii…

Reči na slovo A
0

Šta znači amorfno? Amorfno je pridev koji se koristi da označi nepravilnost građe, odnosno nepostojanje…

Reči na slovo B
0

Šta je bigamija? Oblik poligamije u kojem je jedna osoba istovremeno u braku sa dva…

Reči na slovo D
0

Šta je duktilnost? Osobina materijala da se pod uticajem spoljašnjeg naprezanja plastično deformiše pre nego…

Reči na slovo B
0

Šta znači blagorodno? Za ono što je plemenitog roda kažemo da je blagorodno. Da li…

1 2 3 4 5 43