Browsing: Reči od A do Đ

Reči na slovo A
0

Šta je agorafobija? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Agorafobija predstavlja iracionalni…

Reči na slovo A
0

Šta je akviziter? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Ovlašćeno lice koje uz odgovarajuću nadoknadu prikuplja…

Reči na slovo A
0

Šta je autofagija? Da li ste upoznati sa tačnom definicijom i značenjem navedenog pojma? Prirodni…

Reči na slovo A
0

Šta je anekumena? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Anekumena je prostor na planeti Zemlji na…

Reči na slovo A
0

Šta je autokratija? Šta znači kada kažemo autokratski, a šta znači autokrata? Oblik vladavine u…

Reči na slovo A
0

Šta je atribucija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Atribucija je pojam koji označava davanje ili…

Reči na slovo A
0

Šta je alotropija? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje alotropska modifikacija? Pojava da se…

Reči na slovo A
0

Šta je azimut?  Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Azimut predstavlja pravac definisan sa uglom u…

1 2 3 55