Author dannielladiaz

Reči na slovo L
0

Šta je logopedija? Znate li tačno značenje ovog pojma? A da li znate šta znači…

Reči na slovo D
0

Šta je dijagnoza? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem ovog pojma? Izraz koji se…

Reči na slovo H
0

Šta je hendikep? Šta znači kada kažemo da je čovek hedikepiran, odnosno da ima neki…

Reči na slovo R
0

Šta je rehabilitacija? Šta znači rehabilitovati nekoga ili nešto? Rehabilitacija označava ponovono uspostavljanje, vraćanje u…

Reči na slovo T
0

Šta znači tretirati? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Tretirati je glagol koji u svom najopštijem…

Reči na slovo H
0

Šta je hipoteza? Šta znači kada kažemo da je neko postavio hipotezu? Hipoteza je pretpostavka…

Reči na slovo S
0

Šta je sklonost? Šta znači kada kažemo da je neko sklon ka nečemu? Sklonost označava…

Reči na slovo S
0

Šta je svemir? Da li ste upoznati sa značenjem navedenog pojma? Beskonačno prostranstvo koje nas…

Reči na slovo U
0

Šta je univerzum? U daljem tekstu saznajte značenje ovog pojma. Beskonačno prostranstvo koje nas okružuje…

Reči na slovo A
0

Šta je anatomija? Saznajte tačnu definiciju navedenog pojma. Grana biologije koja za cilj ima izučavanje…

1 2 3 97