Author dannielladiaz

Reči na slovo Č
0

Šta je čakija? Čakija je turska reč za džepni nožić tj. perorez. Poznato je da…

Reči na slovo A
0

Šta je aneks? Aneks je pojam koji se koristi za sve što je dodato ili…

Reči na slovo K
0

Šta znači karbonari? Karbonari je naziv za grupe tajnih revolucionarnih društva u Italiji koja su…

Reči na slovo F
0

Šta znači fatalno? Fatalno je pridev koji se koristi da označi nešto što je neizbežno,…

Reči na slovo D
0

Šta je decenija? Vremenski interval koji traje deset godina naziva se decenija. Da li ste…

Reči na slovo A
0

Šta je autogram? Svojeručni potpis naziva se autogram. Da li ste bili u prilici da…

Reči na slovo T
0

Šta je tabakera? Kutija za duvan, cigarete ili burmut naziva se tabakera. Sigurno ste bili…

Reči na slovo B
0

Šta je babaroga? Babaroga je naziv za strašilo koje se javlja u obliku krezube babe…

Reči na slovo S
0

Šta je sonata? Sonata je naziv za muzičku kompoziciju koja ima tri ili četiri stava.…

1 2 3 89