Vulgarnost

0

Šta je vulgarnost? Šta znači kada kažemo da se neko vulgarno ponaša, izražava i obraća?

Vulgarnost je pojam koji se koristi da označi činjenje pokreta, gestova i izgovaranje reči, koje se ne uklapaju u opšte prihvaćene norme ponašanja u datom društvu.

Gotovo da nema osobe koja nije čula za pojam vulgarnost. Svakodnevno smo u prilici da čujemo nemoj da se ponaša vulgarno ili se izražava veoma vulgarno, a šta zapravo znači pojam vulgarnost?

Etimologija nas upućuje na informaciju da je sam termin vulgaranost potekao iz latinskog jezika, od reči vulgris, što znači opšti, svakidašnji. Vulgarnost se definiše kao činjenje pokreta, gestova i izgovarenje reči, koje se na uklapaju u opšte prihvaćenje norme ponašanja u nekom društvu.

Odmah na početku treba istaći da sam termin vulgarnost ima nekoliko srodnih značenja i da ga svako društvo doživljava u skadu sa svojim društvenim normama. Pa tako za žene u Iranu vulgarnost je ako idu bez čadora, u Kini neskidanje naočara itd.

Na našim prostorima vulgarnost se obično vezuje za ljude koji se prosto izražavaju, osudno oblače i veoma su nepristojni.

Često se vulgarnim ljudima smatraju i oni koji žele da nekog uvrede pa koriste reči sa seksualnom konotacijom ili osobu na loš način porede sa životinjama.

Može se reći da u najopštijem značenju vulgarnost predstavlja nedostatak kulture, opšteg obrazovanja i skromnog rečnika. Vulgarno obraćanje nekome se obično sprovodi u cilju ponižavanja te osobe.

Treba istaći da mnogi mešaju seksipil sa vulgarnošću. Pa tako žene u težnji da budu što seksipilnije i ženstvenije prelaze granicu ukusa i bivaju previše vulgarne. To se pre svega ogleda u načinu na koji se oblače i “seksi rečima” koje koriste.Share.

Leave A Reply

error: Alert: Content is protected !!