Zavisnost

0

Šta je zavisnost? Šta znači kada kažemo da je osoba zavisna od nečega?

Zavisnost je podložnost nekoj štetnoj navici, obično je u pitanju psihofiziološka zavisnost od droge, alkohola, nikotina, kofeina i lekova.

U moderno vreme sve češće se možemo susresti sa različitim oblicima zavisnosti poput seksualne, emocionalne, alkoholne i drugih obilka zavisnost. Međutim, koliko nas je zapravo upoznato sa značenjem pojma zavisnost?

Zavisnost ili adikcija (latinski: addictio u značenju dosuđivanje) se definiše kao podložnost nekoj štetnoj navici, najčešće psihofiziološka zavisnost od droge, nikotina, lekova, kofeina ili alkohola. Moderna psihologija i zavisnost od interneta svrstava u najčešće zavisnosti sa kojima se bori ljudska populacija.

Zavisnost predstavlja oblik preterane vezanosti čoveka, a uslovljena je psihološkom ili biološkom potrebom koju on poseduje. Zavisnost nije samo običan individualni zdravstveni problem jednog čoveka, već predstavlja i porodični, socijalni i ekonomski problem jednog društva, jer doprinosi razvoju zdravstvenih, profesionalnih i socijalnih posledica.

Sam ulazak u potencijalnu zavisnost predstavlja lični izbor osobe, ali vremenom kada ona postane zavisna, ona gubi kontrolu u ponašanju i za nju to više nije stvar ličnog izbora već neodložna potreba. Cilj svake zavisnost jeste zadovoljenje određene potrebe.

Dakle, čovek može biti zavistan od svega što mu donosi zadovoljstvo, bilo da je u pitanju vid ponašanja, aktivnost, neka supstanca, objekat.

Brojna istaživanja koja se sprovode pokazala su da se sa zavisnošću obično počinje u tinejdžerskog uzrastu, a najčečšće bolesti zavisnosti su zavisnost o drogama, alkoholu i nikotinu.Share.

Leave A Reply

error: Alert: Content is protected !!