Perverzija

0

Šta je perverzija?

Svaka nastranost, izopačenost ili devijacija u odnosu na moralne i socijalne norme naziva se perverzija.

Pojam perverzija uvek je aktuelan kako u medijima, tako i u svakodnevnoj komunikaciji zbog čega je bitno istaći njegovo značenje.

perverzija

Etimološki posmatrano termin perverzija potiče iz latinskog jezika i označava izopačenost, pokvarenost, nastranost. Po definiciji, perverzija se definiše kao svaka nastranost, izopačenost ili devijacija u odnosu na moralne i socijalne norme koje društvo sankcioniše.

Iako se uglavnom odnosi samo na seksualne radnje, bitno je istaći da je perverznija mnogo širi pojam. Perverzija je sve ono što izlazi iz okvira društveno prihvatljivog načina ponašanja. Prema tome, svako ponašanje koje za rezultat nema ciljno stvaranje smatra se perverzijom.

U užem smislu perverzija se odnosi na određene seksualne nastranosti i ovde je bitno istaći da je ona različita za sve. Ono što jedni smatraju perverzno, drugima je možda potpuno normalna stvar.

Intersantno je da se u žargonu perverzija upotreblja i u značenju mnogo dobro, savršeno, odlično.


Share.

Leave A Reply

error: Alert: Content is protected !!