Pederastija

0

Pederastija

Šta je to pederastija?

Pederastija je pojam korišćen u Antičkoj Grčkoj za intimnu vezu između muškarca i adolescenta.

Etnološki posmatrano reč pederastija potiče iz grčkog jezika i u bukvalnom prevodu znači ljubav prema dečacima. Nastala je od grčkih reči ἐραστής u značenju ljubavnik i παῖς u značenju dete. Po definiciji pederastija predstavlja seksualni, ali i duhovni odnos između odraslog muškarca i adolescenta.

Prvi put ovaj termin upotrebljen je u Antičkoj Grčkoj gde je pojedine muškarce više privlačilo mlado dečačko telo nego odraslo žensko. Negde oko 630 godina pre nove ere Grci su istraživali i pokušavali da objasne pederastiju. Bitno je istaći da je ona tada imala različite oblike pa tako nije bila strana pojava da muškarac i dečak formalno stupe u vezu i započnu zajednički život kao par. Jedan od oblika pederastije bio je i onaj po kome je pederastija predstavlja ne samo političku već i pedagošku normu po kojoj odrastao muškarac na svog dečaka tj. partnera prenosti senzualnu, erotsku i spiritualnu mudrost.

Tokom godina pederastija se menjala. U ranijim godinama mahom sve je bilo dozvoljeno da bi kasnije za legalnu pederastiju bio potreban pristanak oca dečaka. Pederastija je bila zakonom dozvoljena i postajala su određena pravila koja su morala da se poštuju. Roditelji koji su želeli da se nastavi njihova loza znali su da ne mogu dozvoliti svom sinu da bude predmet pederastije pa su angažovali roba koji bi išao svuda sa njihovim sinom. Drugi su pak želeli da njihovi sinovi budu lepi i samim tim budu želja drugim muškarcima.

Interesantno je da je zakonom bilo dozvoljeno da se muškarci udvaraju dečacima, a oni sami imali su pravo da biraju sa kojim muškarcem žele da budu. Pedarastija je ustvari nastala kako bi se adolescent naučio odgovornosti  i obaveza koje će ga čekati u svetu odraslih. Njen cilj bio je da se veza između mladića i muškarca bazira na strasti, uzajamnom poštovanju i ljubavi, ali i na političkom interesu. Vremenom neki su pokušali da zloupotrebe zakonom dozvoljenu pederastiju pa su tako nastali robovi, takozvani seksualne igračke koji su se bavili prostitucijom.

Pederastija je bila blisko povezana sa sportom gde su se pretežno takmičili mlađi muškarci golog tela, a stariji su imali zadatak da ih obučavaju. Ženama je bio zabranjen pristup ovim takmičenjima pa ne čudi što su vremenom muškarci počeli da se zanimaju za adolescente, ali i ovi za njih.


Share.

Leave A Reply

error: Alert: Content is protected !!