Reči na slovo M
0

Masaža predstavlja jedan od drevnih načina koji osim za opuštanje nekad služi i kao lek.…

Reči na slovo T
0

Šta je tajfun? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Tajfun je vrsta…

Reči na slovo I
0

Institucija, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje pojma institucija? Institucija je socijalna ustnova čije…

Reči na slovo R
0

Šta je resor? Šta znači i kada se sve koristi ovaj pojam? U doslovnom prevodu…

Reči na slovo I
0

Šta je to investicija? Znate li tačno značenje i definiciju navedenog pojma? Ulaganje radi sticanja…

Reči na slovo H
0

Šta je hipertenzija? Šta označava i kada se korsti navedeni pojam? Hipertenzija je hronično medicinskog…

Reči na slovo P
0

Prozodija, šta je to zapravo? Šta označava i kada se koristi ovaj pojam? Lingvistička disciplina…

Reči na slovo I
0

Šta je inskripcija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Inskripcia je latinska reč koja se na…

Reči na slovo M
0

Šta je mamaroš? Znate li tačno značenje navedenog pojma? Mamaroš je naziv za odraslog muškarca…

1 2 3 208