Reči na slovo I
0

Indicija, šta je to zapravo? Koje značenje ima pojam indicija, a koje indikacija? Znak koji…

Reči na slovo N
0

Koje značenje ima termin nevesta i kada se sve upotrebljava? Nevesta je termin koji označava…

Reči na slovo S
0

Šta je sinegdoha? Znate li tačno značenje navedenog pojma? Stilska figura kojom se jedan pojam…

Reči na slovo A
0

Autosugestija, šta je to? Znate li tačno značenje i definiciju ovog pojma? Autosugestija predstavlja mentalni…

Reči na slovo A
0

Šte je aleluja? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Aleluja je usklik koji znači hvalite Jehovu,…

Reči na slovo M
0

Koje značenje ima i kada se sve upotrebljava pojam mauzolej? Velika, impresivna i raskošno izgrađena…

Reči na slovo A
0

Apresijacija, šta je to? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Rast tržišne vrednosti valute naziva se…

Reči na slovo I
0

Šta je intabulacija? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Upis u zemljišne knjige čime se bezuslovno…

1 2 3 203