Reči na slovo I
0

Šta je interiorizacija? Interiorizacija predstavlja proces unošenja spoljašnjih operacija i socijalnih odnosa u ličnost. Pojam…

Reči na slovo S
0

Šta je separat? Poseban otisak nekog članka iz časopisa ili knjige naziva se separat. U…

Reči na slovo E
0

Šta je ekstrovertnost? Ekstrovertnost predstavlja tip ličnosti koji karakteriše  otvorenost i veliko interesovanje za ljude…

Reči na slovo I
0

Šta je introvertnost? Introvertnost predstavlja tip ličnosti po kojem je čovek okrenut ka sebi, a…

Reči na slovo P
0

Šta je pluralizam? Filozofsko učenje o postojanju više oblika supstanci i po kome je stvarnost…

Reči na slovo K
0

Šta znači kontemplirati? Kontemplirati znači razmišljati o nečemu, ali na takav način da se potpuno…

Reči na slovo M
0

Šta je monarhija? Državno uređenje u kojem državni poglavar na svoju funkciju dolazi po naslednom…

Reči na slovo T
0

Šta znači tata-mata? Majstor svog zanata se naziva još i tata-mata. Sigurno ste do sada…

Reči na slovo E
0

Šta je efendi? Efendi je turska reč za gospodara. Poznato je da su brojne turske…

Reči na slovo S
0

Šta je subjektivizam? Subjektivizam predstavlja gledište prema kojem je materijalni svet samo naša subjektivna predstava.…

1 2 3 140